Heel wat mensen kiezen er tegenwoordig voor om in een bepaalde stad te gaan wonen. Wonen in een stad brengt dan ook zeker en vast de nodige voordelen met zich mee. Wat echter wanneer u graag een moestuin zou willen aanleggen? Op dat vlak zal er vastgesteld kunnen worden dat wonen in een stad weer een stuk minder mogelijkheden biedt… of toch niet? Het is tegenwoordig namelijk zo dat u ervoor kunt kiezen om gebruik te maken van verhoogde moestuinbakken. Dergelijke moestuinbakken zorgen ervoor dat u ook wanneer u in een stad woont uw ambitie om een eigen moestuintje te hebben helemaal niet hoeft op te bergen. Bent u ook benieuwd naar de voordelen waar u op kunt rekenen bij het kopen van verhoogde moestuinbakken? Wij hebben ze op deze pagina voor u op een rijtje gezet.

1.) Verhoogde moestuinbakken warmen sneller op 

In eerste instantie is het zo dat moestuinbakken die op een verhoog staan tijdens het voorjaar aanzienlijk sneller zullen opwarmen. Dit is het gevolg van het feit dat de wanden opwarmen door de zon en door de warmte van de lucht. De kou welke tijdens de wintermaanden nog volledig in de grond zit oefent bovendien een veel minder grote invloed uit op de verhoogde bakken. Het gevolg van deze twee voordelen is dan ook dat het zogenaamde groeiseizoen eerder begint dan wanneer u ervoor zou kiezen om te gaan kweken in de volle grond. 

2.) Inwaaiende onkruidzaden komen veel minder vaak voor 

Zowel voor gewone moestuinbakken als voor verhoogde exemplaren geldt dat u veel minder hinder zult ondervinden van inwaaiende onkruidzaden. Ook ander vuil en blad dat over bijvoorbeeld de bestrating in de moestuin waait vormt een veel minder groot probleem wanneer er gebruik wordt gemaakt van moestuinbakken. 

3.) Moestuinbakken hebben een uitstekende drainage 

Door gebruik te maken van (verhoogde) moestuinbakken zult u kunnen vaststellen dat er altijd sprake is van een prima drainage. Dit geldt niet in het minst voor de verhoogde exemplaren. De verhoging zorgt er namelijk voor dat het water op een aanzienlijk efficiëntere wijze kan worden afgevoerd. Bovendien spreekt het voor zich dat niet alleen de aarde, maar ook de planten die daarin zijn terug te vinden zich aanzienlijk verder van het grondwaterpeil bevinden. Het aanvullen van moestuinbakken gebeurt in de praktijk uiteraard steeds met aarde die beschikt over eigenschappen welke u zelf kiest. Dit zorgt ervoor dat u perfect kunt kiezen voor het gebruik van goed drainerende aarde. Let wel, dit brengt ook een nadeel met zich mee. Is er sprake van een droge(re) periode? Dan betekent dit doorgaans dat u meer water zult moeten geven. 

4.) Ook slakken vormen een veel minder groot probleem

Last but not least zult u ook nog eens kunnen vaststellen dat de keuze voor verhoogde moestuinbakken ervoor zorgt dat met name slakken een veel minder groot probleem zullen vormen. Zij hebben dan ook een veel langere weg af te leggen voordat ze over de rand van de moestuinbak kunnen klimmen. Bovendien is het ook nog eens zo dat deze vaak aanzienlijk droger is in vergelijking met een horizontaal vlak. Heeft u gekozen voor moestuinbakken welke beschikken over een opstaande wand van steen zonder openingen? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat deze ook nog eens de bak en de daarin terug te vinden oogst kan beschermen tegen bijvoorbeeld muizen en ander ongedierte.

Voor een ruim assortiment moestuinbakken, kijkt u op de website van Vertisign.